GrøntMiljø AS - vedlikehold av grøntanlegg


Frodige og vakre grøntmiljøer er noe vi ønsker å være omgitt av både hjemme, på arbeidsplassen og i det offentlige rom. Flotte blomstrende grøntanlegg gir trivsel, men krever riktig stell og vedlikehold.

GrøntMiljø AS er spesialist på vedlikehold av grøntanlegg og utearealer. Firmaet påtar seg de fleste typer vedlikeholdstjenester og inngår avtaler med faste priser. Vi er kjent for å levere høy kvaliet og god service.

GrøntMiljø AS har god kompetanse og mangeårig allsidig erfaring som anleggsgartnermester. Vi kan tilby et bredt spekter av tjenester. Det omfatter også anleggsgartnerarbeider som planting og plenlegging.

Ta kontakt for en utforpliktende prat om hvordan du kan dra nytte av vår kompetanse.


   Vi utfører arbeid på følgende områder:

   • beskjæring av busker og trær
   • ugrasbekjempelse i bed og plener
   • klipping av hekker
   • sommerblomster, stauder og roser
   • planting av busker og trær
   • løvbehandling
   • utlegging av bark
   • klipping av plener
   • kantslått
   • vanning
   • vedlikehold av faste og løse dekker
   • vaktmestertjenester
   • kontroll av lekeområder.


God kvalitet og fornøyde kunder

GrøntMiljø AS ble dannet ved at vedlikeholdsavdelingen i Tronslien AS ble utskilt som et eget selskap.

Vi har siden starten i 2000 utført oppdrag for en rekke større og mindre oppdragsgivere. Felles for dem har vært behovet for et bekymringsfritt vedlikehold av grøntmiljøer og utearealer.

Mangeårig kompetanse som anleggsgartnermester og medarbeidere med nødvendig biologisk kunnskap og praktisk erfaring gjør oss istand til å utføre serviceavtalene med avtalte priser til kundens tilfredshet. GrøntMiljø AS er godkjent lærebedrift.

Noen av våre oppdragsgivere har vært:

• Statens vegvesen • Gardermobanen, Jernbaneverket • Boligsameier • Næringseiendommer • Private hageeiere • Borettslag

GrøntMiljø AS | Postboks 31 Alnabru | 0614 OSLO | Tlf.: 64 86 95 50 |
E-post: post@gmas.no | www.gmas.no